GM tham dự kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX
Số kí hiệu 152/GM - TT HĐND
Ngày ban hành 15/07/2019 Ngày hiệu lực 15/07/2019
Lĩnh vực Khen thưởng xử phạt Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung GM tham dự kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX
Đính kèm: GM tham dự kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. BÁO CÁO Kết quả tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bà
 2. Thông báo làm việc với Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ
 3. V/v đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
 4. vv giao giải quyết kiến nghị của công dân:Dương Thị Ty-Ngọc Sơn
 5. HĐND huyện tổ chức cuộc họp để thống nhất chương trình, nội dung kỳ họp Thứ 6-HDDND huyện
 6. Thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo xã Thạch Xuân
 7. về việc đôn đốc hoàn thiện hồ sơ tiêu chí tại 8 xã điểm năm 2018
 8. Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ đoàn giám sát HĐND tỉnh từ năm 2011-30/6/2018
 9. Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện c
 10. Về việc đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch vùng trang trại chăn nuôi tập trung tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
 11. Về việc góp ý Đề án sáp nhập Trạm Y tế xã Thạch Tiến với Trạm Y tế xã Việt Xuyên
 12. Ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu một số sản phẩm của huyện Thạch hà giai đoạn
 13. NQ về một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025
 14. KH 72 - THực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018
 15. QĐ 3630 - VV phân bổ máy trộn bê tông, áo mũ bảo hộ lao động do cty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn và cô
 16. CV 795 - VV đăng ký đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tiếp công dân
 17. CV 799 - VV đăng ký tài sản , thiết bị dạy học theo phương thức mua sắm tập trung ( đợt 2 năm 2018)
 18. QĐ 505 - VV giao các đơn vị đỡ đầu các xã đăng ký đạt chuẩn NTM trong năm 2018
 19. Báo cáo giám sát MTTQ