GM tham dự kỳ thi tuyển giáo viên mầm non tiểu học
Số kí hiệu 17/GM-HĐTD
Ngày ban hành 09/07/2019 Ngày hiệu lực 09/07/2019
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Giấy mời
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung GM tham dự kỳ thi tuyển giáo viên mầm non tiểu học
Đính kèm: GM tham dự kỳ thi tuyển giáo viên mầm non tiểu học
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. Sơ đồ kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX
 2. GM gặp mặt các thí sinh là giáo viên hợp đồng
 3. Hội nghị triển khai Kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2019; Đề án sản xuất vụ xuân; đề án tưới và p
 4. họp soát xét tiến độ giải ngân nguồn vốn nông thôn mới và thu ngân sách năm 2018, thảo luận và giao
 5. Dự lễ chào cờ đầu tháng 12/2018
 6. GM 124 HĐND - tham dự tiếp xúc cử tri
 7. GM làm việc VP NTM tỉnh thẩm định , đánh giá mức độ đạt chuẩn NTM tại 3 xã Thạch Xuân , Thạch Điền
 8. họp soát xét tiến độ và xử lý một số nội dung kiến nghị của chủ đầu tư dự án chợ Thạch Vĩnh, chợ Th
 9. GM Hội nghị trực tuyến toàn quốc và triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị Quyết Hội
 10. họp xử lý vướng mắc , bàn cưỡng chế thu hồi đất trong công tác bồi thường GPMB dự án khu ShopHouse v
 11. UBND huyện tổ chức cuộc làm việc với UBND xa: Thạch Đỉnh, Thạch bàn
 12. UBND huyện tổ chức cuộc làm việc triển khai phương án cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa
 13. VP NTM tỉnh thẩm định đánh giá mức độ đạt chuẩn NTM tại 8 xã
 14. TB tổ chức cuộc làm việc nhằm thống nhất phương án xử lý đối với các trường hợp được UBND huyện Thạc
 15. GM làm việc về thực hiện chính sách Dạy nghề cho lao động bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển
 16. UBND huyện tổ chức cuộc làm việc để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải ngân nguồn vốn n
 17. UBND huyện tổ chức cuộc làm việc để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải ngân nguồn vốn n
 18. GM làm việc đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018
 19. GM kiểm tra, sát hạch tuyển dụng