Kết quả thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức giáo viên mầm non tiểu học huyện Thạch Hà
Số kí hiệu 595/TB-UBND
Ngày ban hành 10/09/2019 Ngày hiệu lực 10/09/2019
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Thông báo
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung Kết quả thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức giáo viên mầm non tiểu học huyện Thạch Hà
Đính kèm: Kết quả thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức giáo viên mầm non tiểu học huyện Thạch Hà
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. TB kết quả điểm thi kỳ thi tuyển viên chức giáo viên mầm non, tiểu học huyện Thạch Hà
 2. TB triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên mầm non
 3. TB danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học Thạch Hà
 4. TB Nội dung ôn tập thi tuyển giáo viên MN - tiểu học
 5. Thông báo kết quả rà soát nội dung kiến nghị của ông Nguyễn Phi Minh
 6. Thông báo thu hồ sơ tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học năm 2018
 7. Kết luận thanh tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng tại
 8. Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch tại cuộc họp UBND tháng 10 năm 2018
 9. Thông báo lịch giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong huy động nguồn lực xây dựng NTM
 10. Thông báo Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về chính sách trợ giúp xã hội
 11. thẩm định tiêu chí NTM lĩnh vực ngành lao động- TBXH tại Ngọc Sơn, bắc Sơn, Thạch Điền, Thạch Xuân
 12. Thẩm định kết quả rà soát và danh sách hộ BTXH xã Bắc Sơn
 13. thẩm định tiêu chí NTM lĩnh vực ngành lao động- TBXH tại Ngọc Sơn, bắc Sơn, Thạch Điền, Thạch Xuân
 14. Thông báo nội dung thời gian và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6-HĐND huyện khóa XIX
 15. Thông báo dừng tổ chức kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo
 16. UBND huyện tổ chức kiểm tra địa điểm thực hiện các dự án đầu tư
 17. thẩm định kết quả tiêu chí hộ nghèo các xã về địch NTM 2018
 18. Thông báo Nội dung và thời gian Sở lao động - TBXH về kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận ngh
 19. Thông báo làm việc với các hộ Đập Tây-Thạch Xuân