Lịch công tác tuần 41
Số kí hiệu 41
Ngày ban hành 09/10/2017 Ngày hiệu lực 09/10/2017
Lĩnh vực Khen thưởng xử phạt Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành Quốc hội Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung Lịch công tác tuần 41
Đính kèm: Lịch công tác tuần 41
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. QĐ 505 - VV giao các đơn vị đỡ đầu các xã đăng ký đạt chuẩn NTM trong năm 2018
 2. BC KQ thực hiện đề án rau củ quả
 3. BC kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 2017, nhiệm vụ trọng tâm 2018
 4. Báo cáo xử lý và trả lời kiến nghị của cử tri
 5. Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát..
 6. VV báo cáo các công trình dự án thu hồi đất
 7. Báo cáo về việc các công trình, dự án thu hồi đất ..
 8. Báo cáo kết quả thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... 207, nhiệm vụ 2018
 9. Báo cáo kết quả thi hành án DS 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018
 10. Báo cáo kết quả chấp hành pháp luật ..
 11. BC kết quả hoạt động HDND huyện 2017, nhiệm vụ 2018
 12. Báo cáo kết quả hoạt động của BPC 2017, nhiệm vụ 2018
 13. Báo cáo thẩm tra tình hình thực thi pháp luật 2017
 14. Báo cáo giám sát kết quả thực hiện đề án đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn
 15. BC kết quả hoạt động HĐND huyện năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm 2018
 16. Báo cáo kết quả hoạt động 2017, chương trình công tác 2018 của Ban KTXH
 17. Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri gửi kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XIX
 18. Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri gửi kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XVII
 19. Báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa ..
 20. Kết quả giám sát tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 7 tháng đầu 2017