Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018
Số kí hiệu 37/LCT
Ngày ban hành 10/09/2018 Ngày hiệu lực 10/09/2018
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Lịch công tác
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018
Đính kèm: Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. Lịch công tác tuần 15
 2. Lịch công tác tuần 14
 3. Lịch công tác tuần 13
 4. Lịch công tác tuần 12
 5. Lịch công tác tuần 11
 6. Lịch công tác tuần 10
 7. Lịch công tác tuần 9 của UBND huyện
 8. Lịch công tác tuần 8 của UBND huyện
 9. Lịch công tác tuần 7 của UBND huyện
 10. Lịch công tác tuần 5
 11. Lịch công tác tuần 3
 12. Lịch công tác tuần 02
 13. Lịch công tác tuần 01
 14. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch hà từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018
 15. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch hà từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018
 16. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch hà từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018
 17. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch hà từ ngày 3/12/2018 đến ngày 9/12/2018
 18. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch hà từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018
 19. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 19/11/2018 đến ngày 26/11/2018
 20. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018