Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018
Số kí hiệu 37/LCT
Ngày ban hành 10/09/2018 Ngày hiệu lực 10/09/2018
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Lịch công tác
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018
Đính kèm: Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018
-->