Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018
Số kí hiệu 37/LCT
Ngày ban hành 10/09/2018 Ngày hiệu lực 10/09/2018
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Lịch công tác
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018
Đính kèm: Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 10/9/2018 đến ngày 16/9/2018
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch hà từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018
 2. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch hà từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23/12/2018
 3. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch hà từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018
 4. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch hà từ ngày 3/12/2018 đến ngày 9/12/2018
 5. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch hà từ ngày 26/11/2018 đến ngày 02/12/2018
 6. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 19/11/2018 đến ngày 26/11/2018
 7. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018
 8. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2018
 9. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018
 10. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018
 11. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018
 12. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018
 13. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018
 14. Lịch công tác của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 24/9/2018 đến ngày 30/9/2018
 15. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 17/9/2018 đến ngày 23/9/2018
 16. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 3/9/2018 đến ngày 9/9/2018
 17. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 20/8/2018 đến ngày 26/8/2018
 18. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018
 19. Lịch công tác tuần của UBND huyện Thạch Hà từ ngày 6/8/2018 đến ngày 12/8/2018