QĐ VV phân bổ chỉ tiêu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo v
Số kí hiệu 3874/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/05/2018 Ngày hiệu lực 16/05/2018
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung QĐ VV phân bổ chỉ tiêu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo quyết định 102/2009 QĐ- TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng CP năm 2018
Đính kèm: QĐ VV phân bổ chỉ tiêu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo v
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. Quyết định kiện toàn Ban Quản lý Miếu Ao
 2. Quyết định phê duyệt quyết toán kinh phí thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn năm
 3. Về việc Thành lập Đoàn thẩm định cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn bán trú, xác
 4. V/v cấp giống rau hỗ trợ sản xuất vụ đông năm 2018
 5. Quyết định thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí Xây dụng NTM t
 6. Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra danh hiệu văn hóa năm 2018
 7. Quyết định thành lập tổ thu hồ sơ tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học huyện Thạch Hà năm 2018
 8. Về việc thành lập BCĐ rà soát hộ nghèo cuối năm 2018
 9. VV điều chỉnh cơ chế hỗ trợ nông thôn mới
 10. Về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tại các n
 11. QĐ thành lập hội đồng tiêu hủy các loại pháo, súng cồn tự chế, xung kích điện bj cấm
 12. QĐ 3631 - VV phân bổ khối lượng xi măng hỗ trợ mở rộng đường GT NT cho các xã về đích NTM năm 2018
 13. QĐ 3629 - VV cấp ứng kinh phí cấp bù sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi cho các địa phương năm 2018
 14. QĐ 3622 - VV thành lập đoàn kiểm trac ông tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 trên địa bàn huyện
 15. QĐ 3616 - Quy định mức thưởng đối với đơn vị được Chủ tịch UBND huyện công nhận các danh hiệu
 16. QĐ 3589 - Ban hành quy định sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc ( TD-office)
 17. QĐ 3488 - Kiện toàn hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện
 18. QĐ 3244 - QĐ vv thành lập BTC kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT Lê quý Đôn
 19. QĐ 7996 - QĐ vv tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở
-->