Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm ngành Giáo dục năm học 2016-2017
Số kí hiệu 2971/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/06/2017 Ngày hiệu lực 29/06/2017
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm ngành Giáo dục năm học 2016-2017
Đính kèm: Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm ngành Giáo dục năm học 2016-2017
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. VV điều chỉnh cơ chế hỗ trợ nông thôn mới
 2. Về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tại các n
 3. QĐ VV phân bổ chỉ tiêu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo v
 4. QĐ thành lập hội đồng tiêu hủy các loại pháo, súng cồn tự chế, xung kích điện bj cấm
 5. QĐ 3631 - VV phân bổ khối lượng xi măng hỗ trợ mở rộng đường GT NT cho các xã về đích NTM năm 2018
 6. QĐ 3629 - VV cấp ứng kinh phí cấp bù sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi cho các địa phương năm 2018
 7. QĐ 3622 - VV thành lập đoàn kiểm trac ông tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 trên địa bàn huyện
 8. QĐ 3616 - Quy định mức thưởng đối với đơn vị được Chủ tịch UBND huyện công nhận các danh hiệu
 9. QĐ 3589 - Ban hành quy định sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc ( TD-office)
 10. QĐ 3488 - Kiện toàn hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện
 11. QĐ 3244 - QĐ vv thành lập BTC kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT Lê quý Đôn
 12. QĐ 7996 - QĐ vv tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở
 13. QĐ 660 - VV Phê duyệt quyết toán KP hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước v
 14. QĐ 619 - VV thành lập BCĐ hội khỏe phù đổng huyện Thạch Hà năm 2017-2018
 15. QĐ 542 - Khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2017
 16. QĐ 453 - VV phê duyệt danh sách các xã đăng ký đạt chuẩn NTM trong năm 2018
-->