Quyết định thanh tra việc thực hiện một số nhiệm vụ, công vụ và quản lý, sử dụng kinh phí tại Văn ph
Số kí hiệu 9131/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/12/2018 Ngày hiệu lực 04/12/2018
Lĩnh vực Kinh tế - Tài nguyên - NN Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung Quyết định thanh tra việc thực hiện một số nhiệm vụ, công vụ và quản lý, sử dụng kinh phí tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thạch Hà
Đính kèm: Quyết định thanh tra việc thực hiện một số nhiệm vụ, công vụ và quản lý, sử dụng kinh phí tại Văn ph
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với Đặng Anh Tuấn
 2. Quyết định vv thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Tổ xác minh tố cáo
 3. QĐ VV phân bổ chỉ tiêu và quy định cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường GTNT, rãnh thoát nước và kênh mươ
 4. Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2018.
 5. Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2018.
 6. QĐ kiện toàn Ban an toàn giao thông huyện
 7. QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã năm 2018
 8. V/v thôi biệt phái công chức (bà Huỳnh Thị Ánh Diệu, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nôn
 9. V/v bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo quản lý ông Đoàn Tiến Đạt, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
 10. Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chín
 11. Quyết định điều động viên chức trạm y tế (Ông Phạm Thanh Truyền, Viên chức Trạm Y tế xã Thạch Lạc)
 12. Quyết định điều động viên chức y tế (Điều động bà Nguyễn Vân Oanh, viên chức trạm y tế xã Tượng Sơn
 13. Quyết định ban hành nội quy kiểm tra sát hạch tuyển dụng giáo viên
 14. phê duyệt kết quả rà soát và danh sách hộ BTXH xã Bắc Sơn
 15. V/v phê duyệt Phương án ngành hàng chợ Ngọc Sơn;V/v phê duyệt Nội quy Chợ Ngọc Sơn
 16. quyết định số 8286/QĐ-UBND ngày 9/11/2018 về việc công nhận đạt chuẩn KDC NTM kiểu mâu 2018
 17. phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo xã Thạch Tiến
 18. Về việc công nhận kết quả rà soát hộ nghèo xã Thạch Ngọc
 19. Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo xã Thạch Xuân