Thể lệ, nội quy thi tuyển dụng giáo viên
Số kí hiệu 01/TL
Ngày ban hành 09/07/2019 Ngày hiệu lực 09/07/2019
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Thể lệ
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung Thể lệ, nội quy thi tuyển dụng giáo viên
Đính kèm: Thể lệ, nội quy thi tuyển dụng giáo viên