Thông báo nội dung ôn tập phỏng vấn sát hạch xét tuyển đặc cách giáo viên mầm non, tiểu học năm 2018
Số kí hiệu 4/TB-UBND
Ngày ban hành 02/11/2018 Ngày hiệu lực 02/11/2018
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội Loại văn bản Thông báo
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung Thông báo nội dung ôn tập phỏng vấn sát hạch xét tuyển đặc cách giáo viên mầm non, tiểu học năm 2018
Đính kèm: Thông báo nội dung ôn tập phỏng vấn sát hạch xét tuyển đặc cách giáo viên mầm non, tiểu học năm 2018
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. thẩm định tiêu chí NTM lĩnh vực ngành lao động- TBXH tại Ngọc Sơn, bắc Sơn, Thạch Điền, Thạch Xuân
 2. Thẩm định kết quả rà soát và danh sách hộ BTXH xã Bắc Sơn
 3. thẩm định tiêu chí NTM lĩnh vực ngành lao động- TBXH tại Ngọc Sơn, bắc Sơn, Thạch Điền, Thạch Xuân
 4. Thông báo nội dung thời gian và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6-HĐND huyện khóa XIX
 5. Thông báo dừng tổ chức kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo
 6. UBND huyện tổ chức kiểm tra địa điểm thực hiện các dự án đầu tư
 7. thẩm định kết quả tiêu chí hộ nghèo các xã về địch NTM 2018
 8. Thông báo Nội dung và thời gian Sở lao động - TBXH về kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận ngh
 9. Thông báo làm việc với các hộ Đập Tây-Thạch Xuân
 10. UBND huyện Thạch Hà tổ chức làm việc các hộ cho thuê đất tại Bãi Tắm Thạch Hải
 11. Thông báo đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM do sở NN phụ trách
 12. Thông báo chung kết Hội thi Hòa giải viên cơ sở giỏi
 13. Thông báo thời gian, địa điểm xét tuyển đặc cách và DS thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn..
 14. Thông báo nội dung ôn tập phỏng vấn sát hạch xét tuyển đặc cách giáo viên mầm non, tiểu học năm 201
 15. Thông báo thời gian làm việc của Đoàn Thanh tra Chính phủ
 16. Thông báo triển khai công tác cắm các loại biển trong khu vực biên giới biển
 17. Thông báo triển khai công tác cắm các loại biển trong khu vực biên giới biển
 18. Về việc điều chỉnh giá trị bồi thường thiệt hai do sự cố môi trường (ông Nguyên Viết Long - Thạch Bà
 19. Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất