V/v phê duyệt kết quả thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức giáo viên mầm non, tiểu học huyện
Số kí hiệu 6267/QD-UBND
Ngày ban hành 06/09/2019 Ngày hiệu lực 06/09/2019
Lĩnh vực Tổng hợp Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung V/v phê duyệt kết quả thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức giáo viên mầm non, tiểu học huyện
Đính kèm: V/v phê duyệt kết quả thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức giáo viên mầm non, tiểu học huyện
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. V/v phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thông năm 2019
 2. Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện
 3. QĐ Công nhận báo cáo viên pháp luật (đ/c Trần Danh Vinh)
 4. QĐ công nhận báo cáo viên pháp luật (đ/c Nguyễn Khắc Hoàn)
 5. QĐ công nhận báo cáo viên pháp luật (đ/c Bùi Đức Lâm)
 6. QĐ công nhận báo cáo viên pháp luật (đ/c Nguyễn Thị Thi)
 7. QĐ công nhận báo cáo viên pháp luật (đ/c Nguyễn Thị Thảo)
 8. QĐ công nhận báo cáo viên pháp luật (đ/c Trần Thị Hồng Thắm)
 9. QĐ miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (đ/c Trần Văn Hòa)
 10. Xử phạt vi phạm hành chính đối với Đặng Anh Tuấn
 11. Quyết định vv thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Tổ xác minh tố cáo
 12. QĐ VV phân bổ chỉ tiêu và quy định cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường GTNT, rãnh thoát nước và kênh mươ
 13. QD VV ban hành quy chế thi tuyển viên chức giáo viên mầm non , tiểu học
 14. QD VV ban hành quy chế thi tuyển viên chức giáo viên mầm non, tiểu học
 15. Quyết định thanh tra việc thực hiện một số nhiệm vụ, công vụ và quản lý, sử dụng kinh phí tại Văn ph
 16. Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2018.
 17. Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2018.
 18. QĐ kiện toàn Ban an toàn giao thông huyện
 19. QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã năm 2018