V/v thực hiện GPMB Dự án AFD
Số kí hiệu 609/UBND
Ngày ban hành 08/04/2019 Ngày hiệu lực 08/04/2019
Lĩnh vực Kinh tế - Tài nguyên - NN Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung V/v thực hiện GPMB Dự án AFD
Đính kèm: V/v thực hiện GPMB Dự án AFD
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. vv giải quyết việc đấu giá quyền sử dụng đất của UBND xã Thạch Lạc
 2. VV chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
 3. V/v đề xuất nội dung hỗ trợ các xã ảnh hưởng trực tiếp của dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê
 4. VV tổng hợp nhu cầu trồng xây xanh trên địa bàn các xã thị trấn năm 2019
 5. Khám sàng lọc trẻ em bị bệnh tim
 6. V/v rà soát kết quả thực hiện cấp, phát GCN QSD đất
 7. V/v rà soát tổng thể Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXDTT trên địa bàn
 8. V/v quy hoạch đất ở, tỷ lệ 1/500 tại Vùng Đồng Bòng, thôn Tân Thanh, xã Thạch Xuân.
 9. Tuyên truyền Tổng điều tra dân số, nhà ở
 10. Đề nghị hỗ trợ chính sách đặc thù cho các xã ảnh hưởng trực tiếp dự án Mỏ sắt Thạch Khê
 11. V giao giải quyết kiến nghị của công dân - Nguyễn hữu Mạo
 12. V/v sử dụng đường công vụ thi công hệ thống cầu giao thông thuộc công trình: Cải tạo và nâng cấp hệ
 13. V/v điều chỉnh dự án Kho chứa hàng kinh doanh thương mại tổng hợp phía Bắc đường tránh TP. Hà Tĩnh
 14. V/v rà soát hệ thống cột, đường dây điện, viễn thông không đảm bảo mỹ quan, vi phạm an toàn hành lan
 15. Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế lập thiết kế BVTC - Dự to
 16. VV thẩm định chấp thuận đầu tư dự án khai thác mỏ đất san lấp tại mỏ đồi Động Đẻ xã Ngọc Sơn huyện
 17. Chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội
 18. rà soát xét, đề xuất điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất
 19. TTr Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh