về việc phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng GS, GC đợt 2 năm 2018
Số kí hiệu 1650/UBND-NN
Ngày ban hành 22/08/2018 Ngày hiệu lực 22/08/2018
Lĩnh vực Kinh tế - Tài nguyên - NN Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung về việc phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng GS, GC đợt 2 năm 2018
Đính kèm: về việc phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng GS, GC đợt 2 năm 2018
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. vv đôn đốc sơ tuyển NVQS bổ sung lần 1
 2. Tờ trình Về việc đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích..
 3. Tờ trình Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Thạch Hà, tỉnh Hà
 4. V/v thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước liên quan lĩnh vực đất đai tại xã Thạch Liên
 5. Tờ trình Về việc đề nghị thu hồi đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp Nhà nước (Trường Mầm non x
 6. V/v chuẩn bị nội dung báo cáo Tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018.
 7. V/v chuẩn bị nội dung báo cáo Tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018.
 8. vv báo cáo kết quả rà soát và đề nghị bổ sung các công trình, dự án vào phương án điều chỉnh quy ho
 9. vv giao xử lý phản ánh của công dân
 10. vv rà soát quy trình ISO
 11. Về việc báo cáo kết quả xây dựng GTNT năm 2018 và đăng ký khối lượng làm đường GTNT...
 12. Vv rà soát các đơn thư, vụ việc tồn đọng
 13. V/v đôn đốc hoàn thành Tieu chí 15.Y tế
 14. vv thực hiện một số nhiệm vụ về công tác khuyến học
 15. Công văn số 2283/UBND-VPĐP ngày 09/11/2018 về việc huy động lực lượng giúp đỡ xã Thạch Ngọc
 16. vv về việc sắp xếp nhà đất
 17. vv phát động xây dựng tủ sách thư viện trường học
 18. vv đảm bảo an toàn PCCC đối với nhà trọ, nhà vừa ở vừa sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ
 19. V/v xin hỗ trợ nguồn vốn công trình Cầu Trọt và đường hai đầu cầu xã Thạch Xuân
 20. V/v giải ngân nguồn vốn các công trình thực hiện CTMTQG xây dựng NTM năm 2018
-->