về việc phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng GS, GC đợt 2 năm 2018
Số kí hiệu 1650/UBND-NN
Ngày ban hành 22/08/2018 Ngày hiệu lực 22/08/2018
Lĩnh vực Kinh tế - Tài nguyên - NN Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung về việc phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng GS, GC đợt 2 năm 2018
Đính kèm: về việc phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng GS, GC đợt 2 năm 2018
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. Công văn 5848/UBND-NL của UBND tỉnh V/v triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống lũ, lụt
 2. Tài liệu kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX (file 1)
 3. Tài liệu kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX (file 2)
 4. Tài liệu kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX (file 3)
 5. Tài liệu kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX (file 4)
 6. Tài liệu kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX (file 6)
 7. de an xay dung NTM dat chuan giai doan 2019-2020-trang-1-48 (file 1)
 8. de an xay dung NTM dat chuan giai doan 2019-2020-trang-49-96 (file 2)
 9. Tài liệu kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX (file 5)
 10. vv giải quyết việc đấu giá quyền sử dụng đất của UBND xã Thạch Lạc
 11. VV chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
 12. V/v thực hiện GPMB Dự án AFD
 13. VV tổng hợp nhu cầu trồng xây xanh trên địa bàn các xã thị trấn năm 2019
 14. V/v đề xuất nội dung hỗ trợ các xã ảnh hưởng trực tiếp của dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê
 15. Khám sàng lọc trẻ em bị bệnh tim
 16. V/v rà soát kết quả thực hiện cấp, phát GCN QSD đất
 17. V/v rà soát tổng thể Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXDTT trên địa bàn
 18. V/v quy hoạch đất ở, tỷ lệ 1/500 tại Vùng Đồng Bòng, thôn Tân Thanh, xã Thạch Xuân.
 19. Tuyên truyền Tổng điều tra dân số, nhà ở
 20. Đề nghị hỗ trợ chính sách đặc thù cho các xã ảnh hưởng trực tiếp dự án Mỏ sắt Thạch Khê