Về việc tổ chức tết Trung thu năm 2018
Số kí hiệu 39/CĐ
Ngày ban hành 13/09/2018 Ngày hiệu lực 13/09/2018
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội Loại văn bản Công điện
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung Về việc tổ chức tết Trung thu năm 2018
Đính kèm: Về việc tổ chức tết Trung thu năm 2018