VV bảo vệ môi trường hồ bộc nguyên
Số kí hiệu 939/UBND
Ngày ban hành 16/05/2018 Ngày hiệu lực 16/05/2018
Lĩnh vực Kinh tế - Tài nguyên - NN Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Huyện Cơ quan ban hành UBND Huyện
Nội dung VV bảo vệ môi trường hồ bộc nguyên
Đính kèm: VV bảo vệ môi trường hồ bộc nguyên
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
 1. Phê bình tập thể, cá nhân liên quan đến tồn tại, hạn chế trong xây dựng NTM tại xã Thạch Văn
 2. V/v đôn đốc chỉ đạo thực hiện Tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới
 3. Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 đối với UBND cấp xã
 4. Về viêc tăng cường công tác PCD và đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng đợt 2 năm 2018
 5. vv chấn chỉnh tình trạng ban hành văn bản vượt cấp
 6. vv giao giải quyết phản ánh của công dân: Đỗ Xuân Ngọc -Ngọc Sơn
 7. Rà soát khen thưởng thành tích kháng chiến(có kèm theo)
 8. vv giao xử lý kiến nghị của công dân: Phan Công Dũng-Thạch Khê
 9. vv giao xử lý kiến nghị của công dân: Nguyễn Văn Minh-Thạch Khê
 10. V/v triển khai xây dựng kế hoạch cấp quyền, đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2019
 11. V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo Đề án Hợp nhất Trung tâm VHTT&DL với Đài TT-TH
 12. Tở trình Về việc đề nghị thu hồi đất, cho phép Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh chuyển mục đích sử dụng đất,
 13. V/v triển khai xây dựng kế hoạch cấp quyền, đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2019
 14. V/v triển khai thi công các công trình sửa chữa trường học đợt 2 năm 2018
 15. V/v tăng cường công tác quản lý tài chính, ngân sách tại các xã, thị trấn
 16. V/v đề xuất hỗ trợ kinh phí thực hiện VSMTNT, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng
 17. Vv bổ sung danh sách ngân hàng tên đường phố tại Thị trấn Thạch Hà
 18. V/v trả lời đơn kiến nghị của công dân Hồ Minh Long, địa chỉ: thôn Toàn Thắng, xã Thạch Trị.
 19. Về việc tổ chức giao lưu đối thoại sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân
 20. Về việc bổ cứu sản xuất vụ Đông năm 2018
-->